Portscapes

De aanleg van de eerste fase van Maasvlakte 2 is gereed. Vanaf mei 2012 is het gebied in fasen opengesteld voor het publiek. Sinds 22 mei 2013 is het nieuwe havengebied nautisch bereikbaar. Van 2008 - 2013 is hard en ambitieus gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal kunstwerken in het gebied. De verschillende kunstwerken geven op geheel eigen wijze uitdrukking aan het verhaal van Maasvlakte 2 

Voor Portscapes 2 zijn vier kunstenaars geselecteerd om een project te realiseren:

HeHe
Jan Konings
Fritz Haeg
Tomas Saraceno

 

Publicatie: Kunstprojecten / Art projects Maasvlakte 2 
Ter afsluiting vond op 22 mei 2014 een bijeenkomst plaats in Norman Foster’s indrukwekkende World Port Center in Rotterdam om terug te blikken op de projecten die gedurende vijf jaar werden gerealiseerd. Aan de orde kwamen dilemma’s en perspectieven van zowel opdrachtgever, bemiddelaar als kunstenaar. Een belangrijke vraag is natuurlijk of en hoe de kunstprogramma’s hebben bijgedragen aan het creëren van waarde en betekenis voor dit nieuwe gebied. Daarnaast was er aandacht voor vijf jaar bijzonder opdrachtgeverschap en een debat over de toekomst van kunst in opdracht in veranderend stedelijk of industrieel gebied. Hoe kunnen opdrachtgevers het potentieel van kunstenaars en ontwerpers ten volle benutten door hen vanaf het allereerste begin al te betrekken? En welke rol ligt er voor kunstenaars en ontwerpers bij stedelijke transformatie en activatie van nieuwe bouwprojecten? 

Ter afsluiting van Portscapes (1), Portscapes 2 en het Beeldproject verschijnt ook een vijfdelige publicatie in een cassette over de kunstprojecten op Maasvlakte 2. Met documentatie van alle gerealiseerde projecten en essays van Sandra Smets, Frits Gierstberg en Machteld Leij. 

Bestel deze publicatie hier.