Beeldproject: Dorothée Meyer

Dorothée Meyer, Een laatste blik

De eerste die deze taak op zich nam was Dorothée Meyer. Zij fotografeerde aan de rand van de bestaande Maasvlakte in de zomer van 2007. Maandenlang bivakkeerde Meyer in het gebied, steeds wachtend op het juiste licht. Begin 2008 werden de resultaten van haar werk geëxposeerd in het Nederlands Fotomuseum.


Dorothée Meyer: 'Omdat ik als eerste fotograaf aan het werk ging, lag het voor de hand dat ik mij op het bestaande landschap richtte. De eerste voorbereidingen voor de werkzaamheden aan Maasvlakte 2, de eerste veranderingen daar, leken mij interessant omdat ze een tussensituatie laten zien. Ik wilde ze zo vastleggen dat de beelden nog iets aan de interpretatie en verbeelding van de kijker overlaten. Vergezichten waarin een gevoel van ruimte en stilte, van duisternis en natuurlijke kracht tot uitdrukking wordt gebracht. Een spanningsveld tussen het oude geconstrueerde landschap en de op handen zijnde veranderingen.'


Dorothée Meyer (Keulen, 1973) heeft faam opgebouwd met fotografisch werk waarin zij ogenschijnlijk on-Hollandse landschappen in beeld bracht. Zo maakte zij een serie over ‘Nederlandse bergen’ door heuvelachtige landschappen vanuit bepaalde perspectieven vast te leggen, waardoor de suggestie van echt bestaande bergen werd gewekt. Doorgaans fotografeert Meyer met een grootformaat camera, in de traditie van de grote landschapsfotografen. Daarmee zet zij enerzijds die traditie voort, anderzijds geeft zij er een verrassende hedendaagse wending aan, bijvoorbeeld door een licht ironische toets of impliciete verwijzingen naar de historische landschapsschilderkunst. Dorothée Meyer genoot haar opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en aan Post-St. Joost in Breda. Haar werk voor het Beeldproject verscheen in het fotoboek Een laatste blik (2008).