Kunstenaar: Jan Konings

Jan Konings (Nederland, 1966) houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van alternatieve visies voor de inrichting van de publieke ruimte omdat naar zijn mening de publieke ruimte door toenemende regulering en privatisering steeds minder goed functioneert. Konings’ werkt op het snijvlak van stedenbouw, landschap, kunst, ecologie en design en zoekt naar manieren om door (kleine) toevoegingen de sociale samenhang van de publieke ruimte te versterken en levendiger te maken, waardoor de betrokkenheid van de omgeving gestimuleerd wordt.

Onder zijn opdrachten behoren o.a. de vormgeving van een park op een voormalige vuilstort in Haarlem en een hangplek voor jongeren in een nieuwbouwwijk in Den Haag. Tevens is hij bedenker en initiatiefnemer van Hotel Transvaal, een hotel verspreid over de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal. Hotel Transvaal gebruikt de tussenruimtes die ontstaan door de veranderingen in de wijk. In slooppanden, nog niet verkochte nieuwbouwwoningen, op braakliggende terreinen en bij bewoners thuis werden één-tot-vijf sterren kamers ingericht.

Project: Jan Konings

www.jankonings.nl