Kunstenaar: Tomas Saraceno

Tomas Saraceno, Air-Port-City

Project: Tomas Saraceno, Solar Bell

Tomas Saraceno (Argentië, 1973) is een visionair kunstenaar die er naar streeft de kloof tussen kunst en wetenschap te overbruggen. Hij is goed op de hoogte van de uitgangspunten van fysica, chemie en architectuur en wordt internationaal gewaardeerd om de toepassing van technologie bij de opzet van zijn werk. Die waardering geldt ook voor zijn architecturale werk, dat de wederzijdse afhankelijkheid van systemen én ecologische vraagstukken die verder reiken dan het ‘hier en nu’ aan de orde stelt.

Veel van zijn werk is gericht op het bedenken van een leefomgeving met nieuwe sociaal-culturele platforms voor samenleving en milieu. ‘Saraceno beschouwt de tentoonstellingsruimte als een biosfeer, waar werken soms met elkaar worden verbonden door een netwerk van koord en touw om zichtbaar te maken hoe de wereld er uit zou zien als hij die zou ontwerpen’.

Net als de vroegere architecten en theoretici R. Buckminster Fuller, Peter Cook, Yona Friedman en anderen, beschouwt ook Saraceno wetenschappelijke uitgangspunten en technologische vernieuwing als bron voor ideeën die moeten leiden tot een duurzame samenleving en nieuwe modellen voor de maatschappij.

www.tomassaraceno.com