Maasvlakte 2

Nieuw land in zee

De aanleg van Maasvlakte 2, de uitbreiding van de Rotterdamse haven in de Noordzee, is één van de meest recente en grootste infrastructurele projecten in Nederland. Maasvlakte 2 is gerealiseerd in de Noordzee tussen 2008 en 2013 direct ten westen van het huidige haven- en industriegebied van Rotterdam.


Maasvlakte 2 biedt vooral ruimte aan groeisectoren: containerterminals, distributie en chemische industrie. Deze sectoren hebben veel belang bij de bedrijfsterreinen aan diep vaarwater van Maasvlakte 2. Nergens anders in Europa kunnen vanaf 2014 de allergrootste zeeschepen 24 uur per dag terecht. Er is dan ook veel internationale belangstelling voor vestiging op Maasvlakte 2. Ruim 40% van de terreinen op Maasvlakte 2 is gecontracteerd. Het gaat om terreinen voor drie containerterminals. De komende jaren wordt ook de overige 60% in de markt gezet. Op basis van de marktvraag worden nieuwe terreinen op Maasvlakte 2 gerealiseerd.


De toekomst van de haven hangt natuurlijk niet alleen samen met zijn positie in de markt. Natuur, leefbaarheid en milieu zijn en blijven minstens zo belangrijk. Door de aanleg van Maasvlakte 2 ging natuur verloren. Om de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken vond compensatie plaats. Dat gebeurt volgens Nederlandse en Europese bepalingen.


Voortdurend wordt in de gaten gehouden of de compensatie aan de bepalingen voldoet. Ook duurzaamheid speelt een grote rol bij Maasvlakte 2. Zowel bij de aanleg als bij de selectie van bedrijven die zich er mogen vestigen. Milieuaspecten, zoals de hoeveelheid luchtvervuiling of hoe de doorvoer van containers naar het achterland wordt georganiseerd, worden in deze selectie meegewogen.
De aanleg van de eerste fase van Maasvlakte 2 is voltooid. De zeewering rond Maasvlakte 2 werd op 11 juli 2012 gesloten. In het voorjaar van 2012 was het eerste deel van het strand weer vrij voor bezoek en met de oplevering van de wegen in het najaar het hele gebied toegankelijk. Vanaf mei 2013 is Maasvlakte 2 ook nautisch bereikbaar
 

  

Voor Portscapes 2 zijn vier kunstenaars geselecteerd om een project te realiseren:

HeHe
Jan Konings
Fritz Haeg
Tomas Saraceno