Over ons

Wie is Portscapes 2?

Portscapes 2 is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam NV (Projectorganisatie Maasvlakte 2), SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte adviseert. Sinds juli 2012 wordt Portscapes 2 door de coöperatie TAAK inhoudelijk verder ontwikkeld. 

Het Havenbedrijf Rotterdam NV initiëerde Portscapes naar aanleiding van de start van de werkzaamheden voor de uitbreiding van de haven: Maasvlakte 2. In 2009 vond daarvoor een proefjaar plaats. In aansluiting daarop wordt van 2011-2013 jaarlijks een opdracht voor een kunstproject gegeven. Maasvlakte 2 is vooral bedoeld voor de overslag van containers, voor chemische industrie en distributieactiviteiten. Het Havenbedrijf Rotterdam NV is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het is de ambitie om Maasvlakte 2 het meest duurzame havengebied ter wereld te maken.
www.portofrotterdam.com
www.maasvlakte2.com

SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte is een landelijk opererende organisatie die bijzondere kunstprojecten ontwikkelt in relatie tot de openbare ruimte. SKOR begeleidt en adviseert organisaties die kunst op een publieke locatie willen realiseren en levert waar nodig financiële ondersteuning. SKOR richt zich op de wisselwerking tussen kunst, opdrachtgever, locatie en publiek. De projecten van SKOR reageren op sociaal politieke veranderingen in de maatschappij en ontwikkelingen in hedendaagse kunst, nieuwe media, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Via de projecten en een actief publieksprogramma wil SKOR een levendige bijdrage leveren aan de betekenis en het gebruik van de openbare ruimte.
www.skor.nl

TAAK is een internationaal platform dat vernieuwende kunst en educatieve programma’s ontwikkelt over maatschappelijke onderwerpen. TAAK agendeert onderwerpen van publiek belang en ontwikkelt innovatieve strategieën en perspectieven op een veranderende wereld. Door kunstenaars, organisaties en burgers rondom bepaalde thema’s te mobiliseren, onderzoekt TAAK hoe nieuwe vormen van maatschappelijk initiatief en burgerschap kunnen ontstaan. TAAK bestaat uit de twee pijlers .Make en .Learn. .Make ontwikkelt kunstprojecten in opdracht van, en in samenwerking met partners, .Learn ontwikkelt educatieve activiteiten en onderzoekt nieuwe vormen van kennisoverdracht.
www.taak.me 

Colofon

Havenbedrijf Rotterdam NV

Coördinatie en contact
Ria Haagsma
R.Haagsma@portofrotterdam.com 
Media
Sjaak Poppe
S.Poppe@portofrotterdam.com


TAAK

Curator
Theo Tegelaers
theo@taak.me

Communicatie
Christiane Bosman
christiane@taak.me
Sophia Zürcher
sophia@taak.me

Projectmanagement
Simone Kleinhout
simone@simonekleinhout.nl

Design: Ben Laloua/Didier Pascal met Marius Hofstede
Programmering: Nick Koning