Portscapes 2

Waarom Portscapes?

Tussen 2008 en 2013 werd door het Havenbedrijf Rotterdam het eerste deel van de uitbreiding van de Rotterdamse haven aangelegd. Aan de westelijke zijde van de bestaande haven werd een groot stuk land gewonnen op de zee, waarmee het havengebied met twintig procent groter werd. De aanleg van Maasvlakte 2 was voor het Havenbedrijf Rotterdam NV aanleiding om samen met SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte een grootscheeps kunstproject op te zetten. TAAK heeft het stokje van SKOR in de zomer van 2013 overgenomen.


Het project Portscapes werd geïnitieerd om door middel van kunst de verschillende betekenislagen rond deze grootse landwinningsoperatie te onderzoeken. Zolang het gebied van de Maasvlakte 2 braak lag was er letterlijk tijd en ruimte om de verbeelding de vrije loop te laten. Verschillende kunstenaars werden uitgenodigd om een visie te ontwikkelen in relatie tot de fysieke kwaliteiten van dit nieuwe land. Portscapes was een artistieke ontdekkingsreis naar het architectonische, politieke, sociale en ecologische verleden, heden en toekomst van de Rotterdamse haven.
 

 

Portscapes 1

In 2009 en 2010 ontwikkelde SKOR in samenwerking met het curatorenduo Latitudes uit Barcelona, Portscapes 1. Een tiental internationale kunstenaars creëerde door middel van tijdelijke kunstwerken een soort culturele reisgids voor het havengebied met als focus Maasvlakte 2.

Portscapes 2

Na het succes van Portscapes 1 besloot het Havenbedrijf Rotterdam opnieuw kunstenaars uit te nodigen om op het innovatieve landschap van Maasvlakte 2 te reageren. Dit keer werden kunstenaars uitgenodigd om permanente, semipermanente of tijdelijke kunstwerken voor de locatie te ontwikkelen. Na een strenge selectie werden vier ambitieuze projecten uitgekozen die in de periode 2011 tot en met 2013 gerealiseerd zijn.   

Programma

Net als in het pilotjaar 2009 was er een aantal verschillende invalshoeken voor kunst in relatie tot Maasvlakte 2. Permanent werk met een duidelijke gebruiksfunctie, werk dat inspeelde op de door de omgeving verwachte negatieve effecten, werk dat mijlpalen in het project markeerde en vrijere opdrachten voor (tijdelijk) werk in gebieden die nog niet uitgegeven zijn. Bij elk kunstwerk speelde het aanhalen van relaties met de mensen die Maasvlakte 2 bouwen en bezoeken een rol. Ook werd ingezet op de manier waarop de kunstwerken zouden kunnen bijdragen aan het versterken van de relatie tussen stad en haven.

 

Kunstenaars

Voor Portscapes 2 zijn vier kunstenaars geselecteerd om een project te realiseren:

HeHe
Jan Konings
Fritz Haeg
Tomas Saraceno

 

Wie was Portscapes 2?

Portscapes 2 was een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam NV (Projectorganisatie Maasvlakte 2), SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte adviseerde. Sinds juli 2012 werd Portscapes 2 door de coöperatie TAAK inhoudelijk verder ontwikkeld. 


Het Havenbedrijf Rotterdam NV initieerde Portscapes naar aanleiding van de start van de werkzaamheden voor de uitbreiding van de haven: Maasvlakte 2. In 2009 vond daarvoor een proefjaar plaats. In aansluiting daarop werd van 2011-2013 jaarlijks een opdracht voor een kunstproject gegeven. Maasvlakte 2 is vooral bedoeld voor de overslag van containers, voor chemische industrie en distributieactiviteiten. Het Havenbedrijf Rotterdam NV is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het is de ambitie om Maasvlakte 2 het meest duurzame havengebied ter wereld te   maken.
www.portofrotterdam.com
www.maasvlakte2.com

SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte was een landelijk opererende organisatie die bijzondere kunstprojecten ontwikkelde in relatie tot de openbare ruimte. SKOR begeleidde en adviseerde organisaties die kunst op een publieke locatie wilden realiseren en leverde waar nodig financiële ondersteuning. SKOR richtte zich op de wisselwerking tussen kunst, opdrachtgever, locatie en publiek 
www.skor.nl

TAAK is een internationaal platform dat vernieuwende kunst en educatieve programma’s ontwikkelt over maatschappelijke onderwerpen. TAAK agendeert onderwerpen van publiek belang en ontwikkelt innovatieve strategieën en perspectieven op een veranderende wereld. Door kunstenaars, organisaties en burgers rondom bepaalde thema’s te mobiliseren, onderzoekt TAAK hoe nieuwe vormen van maatschappelijk initiatief en burgerschap kunnen ontstaan. TAAK bestaat uit de twee pijlers .Make en .Learn. .Make ontwikkelt kunstprojecten in opdracht van, en in samenwerking met partners, .Learn ontwikkelt educatieve activiteiten en onderzoekt nieuwe vormen van kennisoverdracht 
www.taak.me