Project: Fritz Haeg, 'Animal Estates'

Fritz Haeg, Animal Estates

Maasvlakte 2 ligt in de Voordelta, een beschermd natuurgebied. Bij de aanleg en de inrichting van het nieuwe industriegebied is en wordt zo veel mogelijk geprobeerd de natuur te ontzien. Maar het veranderen van 2.000 hectare zeebodem in een haven en industrieterrein had en heeft natuurlijk gevolgen voor de planten en dieren die daar leven.

De Amerikaanse kunstenaar Fritz Haeg verdiepte zich in het gedrag van dieren in stedelijke en industriële omgevingen. Hij maakte in de zomer van 2013 een tentoonstelling en een alternatieve toeristische route op Maasvlakte 2 waarbij dieren in de haven centraal staan. Van onooglijke insecten en padden, tot gracieuze vogels en zeehonden.


Met Animal Estates gaf Haeg inheemse diersoorten weer een centrale plaats in door mensen gedomineerde gebieden. Het project bestaat uit een route van negentien kilometer langs het fietspad, voorzien van informatieborden, een bijbehorende plattegrond en een video. Ieder informatiebord geeft informatie over een ander dier en de vaak complexe relatie tussen het dier en de industriële omgeving van de haven. De dieren die in de schijnwerper komen te staan zijn onder meer grote oorwurm in het zand, de rugstreeppad in voor hen aangelegde meertjes, de kleine stern die in het gras nestelt en de grijze zeehond op het beschermde strand. Maar ook dieren als duiven, konijnen, valken en de manier waarop ze leven komen aan de orde.
 

De informatieborden staan langs de fietsroute langs de kust van Maasvlakte 2. In het Informatiecentrum FutureLand is een plattegrond met informatie te verkrijgen.  

 

  

----

In maart 2013 deed het Havenbedrijf Rotterdam N.V. op verzoek van Fritz Haeg een oproep in verschillende media om dierenverhalen te mogen ontvangen.
Lees hier alle verhalen over dieren in de haven.

  

Planning

Realisatie: vanaf 29 juni 2013

Kunstenaar: Fritz Haeg